NATUURLIJK ZIJN WIJ ZOWEL VCA ALS ISO 9001 GECERTIFICEERD !
Sierink   Hardenberg
tel: 0523-262142  /  06-21513353 info@sierink.nl

Wij  verhuren kranen, shovels en vrachtwagens, voor verschillende werkzaamheden waaronder,
woningbouw, aanleg riolering, wegenbouw, verkaveling, landschapsinrichting enz., ook hier
maken we gebruik van modern materiaal