NATUURLIJK  ZIJN  WIJ  ZOWEL  VCA  ALS  ISO 9001   GECERTIFICEERD  !
Sierink   Hardenberg
tel: 0523-262142  /  06-21513353 info@sierink.nl
Wij  verhuren kranen, shovels en vrachtwagens, voor verschillende werkzaamheden waaronder,
woningbouw, aanleg riolering, wegenbouw, verkaveling, landschapsinrichting enz., ook hier
maken we gebruik van modern materiaal